17/12/2019 | 4

Diễn đàn kinh tế thế giới cho biết 257 năm tới, phụ nữ mới được bình đẳng tại nơi làm việc

Diễn đàn kinh tế thế giới cho biết 257 năm tới, phụ nữ mới được bình đẳng tại nơi làm việc

Ảnh: Reuters

Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc – Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết phụ nữ có thể sẽ phải chờ đợi hơn hai thế kỷ rưỡi để có cơ hội kinh tế tương đồng với nam giới. Theo tin từ BLOOMBERG, WEF cho biết khoảng cách giới tính kinh tế này sẽ mất tới 256 năm để thu hẹp, thậm chí còn nhiều hơn so với 202 năm mà họ dự đoán vào năm 2018.

Thay đổi về công nghệ đang có tác động không tương xứng, với phụ nữ được thể hiện rõ hơn trong các vai trò bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự tự động hóa như dịch vụ bán lẻ. Hơn nữa, diễn đàn cho biết số lượng phụ nữ tham gia vào các ngành nghề có mức tăng lương nhanh nhất vẫn còn ít. Ngoài ra còn có sự bất bình đẳng lớn trong hầu hết các nhóm công việc phát triển nhanh nhất trong tương lai, với lượng phụ nữ ít hơn trong các ngành điện toán đám mây, kỹ thuật, dữ kiện và AI (thông minh nhân tạo), cũng như phát triển sản phẩm. Về phần họ, diễn đàn cam kết đạt ít nhất gấp đôi tỷ lệ phụ nữ hiện tại tham gia cuộc họp thường niên của họ tại Davos vào năm 2030. Báo cáo này có chứa một số tiến triển tích cực: cách biệt giới tính toàn cầu – bao gồm y tế, giáo dục, chính trị và kinh tế – được cải thiện, phần lớn nhờ vào việc gia tăng số lượng phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, quỹ đạo hiện tại để thu hẹp khoảng cách này là gần 100 năm.

WEF đưa ra một số lý do để hy vọng tiến triển nhanh hơn. Ở nhiều quốc gia, việc trao quyền lực chính trị gia tăng tương đồng với số lượng phụ nữ cao hơn trong các vai trò cao cấp, cho thấy “hiệu ứng hình mẫu” có thể sẽ giúp thu hẹp cách biệt kinh tế.

Mộc Miên