25/10/2015 | 3

Diễn đàn Bắc Kinh-Tokyo: Không đồng thuận

Diễn đàn Bắc Kinh-Tokyo: Không đồng thuận

Bắc Kinh- Trung Cộng. (Reuters) – Diễn đàn Bắc kinh-Tokyo lần thứ 11 đã kết thúc trong ngày Chủ Nhật, 25 tháng 10, nhưng không có bản đồng thuận nào được công bố.

Diễn đàn do Tập đoàn Xuất bản Quốc tế Trung Cộng và cơ quan Genron NPO của Nhật tổ chức. Những người tổ chức cho biết họ đã thảo luận về sự tin tưởng chính trị, cộng tác kinh tế và an ninh, nhưng đã không thể thông qua bản tuyên bố chung vì không đủ thì giờ. Ông Chu Minh Vĩ là chủ tịch Tập đoàn Xuất bản Quốc tế Trung Cộng đã nói với báo chí rằng, hội nghị năm nay đã thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề.

Đại diện cho phía Trung Quốc, Tập đoàn muốn theo đuổi mục tiêu tốt hơn, làm cho diễn đàn trở thành nơi chia xẻ quan điểm 2 nước. Ông Yasushi Akashi là chủ tịch Ủy ban điều hành Diễn đàn Bắc Kinh-Tokyo nói rằng, thuận lợi của diễn đàn là phi chính phủ, nên có thể nêu lên quan điểm một cách thẳng thắn, thoải mái để tìm quan điểm chung. Khoảng trên 500 đại biểu của 2 nước gồm các lãnh vực kinh tế, truyền thông, chính trị đã tham dự thảo luận tại Diễn đàn.

Diễn đàn Bắc Kinh- Tokyo trở thành một thực thể vào năm 2005, nhưng liên hệ giữa Trung Cộng và Nhật ngày càng căng thẳng. Hiện giờ 2 bên gia tăng tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư, Trung Cộng gia tăng tham vọng bành trướng sự kiểm soát ở biển Hoa Đông. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã theo đuổi một chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Cộng. (Robert Vo)