Diedre Thu Hà Nguyễn và Đảng Dân Chủ Đã thất bại trong việc buộc thành viên đã ủng hộ đảng Cộng sản

Diedre Thu Hà Nguyễn và Đảng Dân Chủ Đã thất bại trong việc buộc thành viên đã ủng hộ đảng Cộng sản

Garden Grove, CA – – Khi ông Tịch Đảng Dân Chủ Jeff  LeTourneau ca ngợi đảng cộng sản Hồ Chí Minh, thì thay vì buộc ông từ chức,  Diedre Thu-Hà Nguyễn và Đảng Dân Chủ Quận Cam lại đồng ý cho phép ông tiếp tục làm Ủy Viên Ủy Ban với đầy đủ quyền biểu quyết.

“Thật rất đáng buồn cho cộng đồng khi Diedre Thu Hà Nguyễn và Đảng Dân Chủ Quận Cam quyết định để cho ông Jeff LeTourneau tiếp tục có quyền lực đưa ra các quyết định về những gì đảng của họ đại diện, ứng cử viên nào được nhận tiền và ủng hộ ứng cử viên nào được ủng hộ từ đảng”, cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Họ đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu ông ta từ chức Phó Chủ Tịch, nhưng họ vẫn giữ ông ta ở lại ủy ban nơi ông ấy vẫn tiếp tục điều hành. Việc để ông ấy ở lại ủy ban cho thấy họ đồng ý với niềm tin của ông ta.”

Đầu tuần này, ông LeTourneau đã đăng trên Facebook ca ngợi lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh là “người đã giải phóng” và gọi những người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam là “những kẻ đế quốc”. Janet Nguyễn là người đầu tiên yêu cầu loại bỏ ông LeTourneu khỏi Đảng Dân Chủ Của Ủy Ban Quận Cam.