14/10/2014 | 0

Dịch Ebola tiếp tục lan truyền ở Tây Phi

Dịch Ebola tiếp tục lan truyền ở Tây Phi

Geneva – Thụy Sĩ. (Reuters) – Phụ tá Giám đốc Bruce Aylward của Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO nói với báo chí trong ngày hôm nay rằng số người bị bệnh Ebola tại các nước Guinea, Sierra Leone và Liberia sẽ lên con số trên 9,000 người trong tuần này.

Tính tới ngày hôm nay số người bị bệnh là 8,914 người và số người chết là 4,447 người. Trong lúc có những dấu hiệu lan truyền bệnh đang chậm lại trong một số khu vực thì bệnh đang lan tới nhiều quận, nhiều tỉnh hơn so với cách nay một tháng, nên con số bị bệnh tiếp tục gia tăng. Nhưng ông Bruce Aylward nhấn mạnh là còn quá sớm để đánh giá lan truyền đang giảm ở một số khu vực, WHO tiên đoán tới tuần lễ đầu tiên của tháng 12, số người bị bệnh sẽ tăng khoảng từ 5,000 tới 10,000 người.

WHO đã liên tiếp nói rằng con số bị bệnh tại 3 nước Guinea, Sierra Leone và Liberia đã được phúc trình ít hơn con số thực sự. Với con số ở Guinea phải nhân lên 1.5, ở Sierra Leone phải nhân 2 và ở Liberia phải nhân thêm 2.5 mới có con số đúng. Những tài liệu công bố có thể đưa tới hướng dẫn sai lạc về con số người chết ít hơn 50% số người bị bệnh. Theo ông ta, tỷ lệ tử vong thật sự khoảng 70%. (Huệ Võ)