Dịch COVID-19 làm tiểu thương ở Grand Century Mall, San Jose gặp khó khăn

Do ảnh hưởng cùa đại dịch COVID 19, một trung tâm mua sắm lớn của người Mỹ gốc Việt Grand Century Mall ở San Jose nằm trên đường Story Road, nơi tập trung của khoảng 100 cơ sở kinh doanh lâm vào cảnh mua bán ế ẩm. Nhiều cơ sở thương mại phải đóng cửa và điều quan trong đối với họ là không biết chắc chắn khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây