Địa điểm tiêm vaccine COVID-19 không cần hẹn tại San Jose (Ngày 21 tháng 4, 2021)

Địa điểm tiêm vaccine COVID-19 không cần hẹn tại San Jose (Ngày 21 tháng 4, 2021)

Kính gửi Quý Cơ quan Truyền Thông Báo chí,

KL gửi quý vị những địa điểm tiêm ngừa không cần đặt hẹn hôm nay (Thứ Tư, 4/21/2021), vui lòng chia sẻ đến connection của quý vị.

St. Gabriel Ethiopian Orthodox Church

505 Coyote, San Jose, 10am-4pm

Độ tuổi: 18+, hôm nay có 457 liều

 

Columbia Neighborhood Center

785 Morse Ave., Sunnyvale, 10am-4pm

Độ tuổi: 16+, hôm nay có 339 liều

 

Indian Health Center of Santa Clara Valley

1470 McKinley Ave., San Jose

9:00am-11:30am; 1pm-3pm

Độ tuổi: 16+

 

San Jose Gurdwara

3636 Gurdwara Ave, San Jose

10am – 4pm

Độ tuổi: 18+, hôm nay có 500 liều

 

Hãy điền và mang theo In-Take form trước khi đến địa điểm này. http://sanjosegurdwara.org/…/PREPmod_SCVMC_RegForm…

– Quý vị có thể đặt hẹn tiêm ngừa ở những địa điểm khác trực tiếp trên trang mạng sccfreevax.org; hoặc

– Gọi vào Tổng Đài Tiếng Việt số 408-970-2999 vào ngày mai, Thứ Năm ngày 22 tháng 4, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối để được hỗ trợ đặt hẹn tiêm ngừa. Sẽ không phải chờ đợi lâu và sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị.

Thank you,

LY VO – PIO

Emergency Operations Center

www.sccgov.org/coronavirus

Pronouns: she, her, hers