25/02/2017 | 22

Chương trình Di Trú & Xã Hội với Nam Lộc và Diệu Quyên: Những ảnh hưởng sắc lệnh di trú của Tổng Thống Trump

Xin mời mọi người xem chương trình Di Trú & Xã Hội với MC Nam Lộc và Diệu Quyên. Chương trình hôm nay đặc biệt nói về những ảnh hưởng của các sắc lệnh di trú của tổng thống Trump đối với người Việt Nam chúng ta.