Đi máy bay thời COVID -19 như thế nào?

Trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành như hiện nay, hầu hết phi trường và hãng hàng không trên nước Mỹ áp dụng nhiều biện pháp an toàn nhằm giúp hành khách an tâm hơn về vấn đề sức khoẻ cũng như ngăn chặn tình trạng bùng dịch. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây