25/08/2014 | 0

Di dời sinh vật ngoại lai ở đền, chùa trước Tết Nguyên Đán.

Bộ Văn hóa của Việt Nam sẽ kiên quyết di dời các linh vật mang hình dáng theo mẫu Trung Cộng, châu Âu vì không phù hợp với thuần phong mỹ tục và tuyên truyền, vận động để người dân đặc biệt là các vị trụ trì nhận thức đầy đủ ý nghĩa, giá trị văn hoá của Việt Nam. Mời quý vị xem chương trình Đọc Báo Vẹm tuần này để hiểu rõ hơn về sự việc này.