09/05/2018 | 0

Di dân yêu cầu tòa án liên bang xem xét quyền lợi sau khi Texas chấm dứt chương trình DACA

Di dân yêu cầu tòa án liên bang xem xét quyền lợi sau khi Texas chấm dứt chương trình DACA

New York, New York. (Reuters) – Một nhóm di dân trẻ tuổi đệ đơn kiện, yêu cầu tòa án liên bang ra phán quyết để xem xét lại quyền lợi của họ, sau khi Texas và 6 tiểu bang khác tuyên bố chấm dứt DACA.

Tất cả 22 di dân này đều có tên trong chương trình DACA, viết trong đơn kiện rằng họ không được ai đại diện để bênh vực họ, vì nguyên đơn (là 7 tiểu bang) lẫn bị đơn (là chính phủ liên bang) đều muốn chấm dứt chương trình này. Họ đệ đơn kiến ​​nghị xin tòa án liên bang can thiệp. Nếu được thì có nghĩa là sẽ có một vị thẩm phán xem xét lại nỗi lo ngại của họ.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng Thống Trump tuyên bố ông dự định loại bỏ DACA là chương trình được tổng thống tiền nhiệm của ông là Barack Obama thiết lập. Tuy nhiên, tòa án các cấp buộc chính phủ Trump phải tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ di dân DACA, cho tới khi tất cả các đơn kiện được giải quyết.

Tiểu bang Texas đệ đơn kiện tại tòa án liên bang ở Brownsville, lập luận rằng chính phủ Obama lạm quyền khi tạo ra một chương trình không được sự đồng ý của Quốc Hội. Đơn kiện của Texas yêu cầu tòa án liên bang phải đưa ra phán quyết cho phép chính phủ Trump xóa bỏ chương trình DACA.

Một phán quyết ủng hộ Texas và 6 tiểu bang khác có thể sẽ làm phức tạp những chiến thắng pháp lý trước đó của các nhóm hoạt động nhân danh DACA trước các tòa án. (Mai Đức)

TAGS: daca