10/09/2015 | 0

Di dân vượt đường trường từ Hungary đến Áo

Di dân vượt đường trường từ Hungary đến Áo

Nickelsdorf, Austria. (Reuters) – Hơn 1,000 di dân vượt đường trường đến Áo ngày thứ Năm 10 tháng Chín sau khi được một chuyến xe lửa đưa đến nhà ga tại Hungary, cách biên giới Áo – Hung vài cây số.

Số di dân này mang theo tất cả những vật dụng sở hữu mà họ đang có, đi dọc theo con đường trước khi đến một khu vực thuộc lãnh thổ Áo, nơi quy tụ và săn sóc hàng ngàn di dân trong tuần lễ qua. Hội Hồng Thập Tự Áo trao cho di dân mền, cùng với thực phẩm và nước uống trước khi họ được chuyển đến một trạm xe lửa ở gần đó để tiếp tục cuộc hành trình đến thủ đô Vienna. Hàng chục ngàn di dân, phần lớn là người chạy trốn cuộc chiến tranh Syria, tràn đến biên giới như một dòng thác từ khi Áo và Đức mở cửa biên giới cho di dân hồi cuối tuần qua, làm gia tăng số lượng di dân đổ đến không ngừng. Sự kiện này đã trở thành áp lực đè nặng giới chức thẩm quyền Áo đang cố sắp xếp việc vận chuyển họ đến Đức.

Hầu hết mọi người đều muốn đến nước Đức, và chỉ có vài trăm người ở lại Áo để tìm kiếm con đường tị nạn. Cảnh sát nói, vùng Nickelsdorf đã sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho người tị nạn, một thị trấn biên giới với một trung tâm tiếp nhận di dân được xây dựng, và nói rằng không thể tiên đoán được có bao nhiêu người sẽ đến thêm. Công ty hỏa xa Áo ngày thứ Năm cho hay, đã đình chỉ tất cả các chuyến giao thông đến Hungary vì tình trạng quá tải, với hàng ngàn người qua lại hai quốc gia để từ đó đến nước Đức. (Song Châu)