26/08/2016 | 0

Di dân vẫn là lo ngại hàng đầu của những người ủng hộ ông Trump

Di dân vẫn là lo ngại hàng đầu của những người ủng hộ ông Trump

Washington, DC. (CBS) – Kế hoạch xây tường dọc biên giới Mexico của ông Trump thu hút được nhiều cử tri kể từ khi ông lần đầu tiên công bố vào tháng 6 năm 2015.

Theo một cuộc thăm dò mới, điều này một phần là do những những ủng hộ ông coi di dân là một vấn đề rất lớn. Theo cuộc thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, trong số bảy lãnh vực được khảo sát, di dân vẫn là lo ngại hàng đầu của 66% người ủng hộ ông Trump, cao hơn chủ nghĩa khủng bố 1%. Trong khi đó, chỉ khoảng 17% người ủng hộ bà Clinton coi di trú là một mối đe dọa.

Cuộc khảo sát cũng tìm thấy sự chia rẽ đảng phái sâu sắc trong việc giải quyết vấn đề liên quan tới di trú. 79% người ủng hộ ông Trump đồng ý vơi việc xây tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico, trong khi chỉ có 18% phản đối. Mặc dù các câu hỏi nảy sinh về việc làm thế nào và liệu ông Trump có trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp đang cư ngụ tại Hoa Kỳ hay không, luận điệu của ông về bức tường luôn thống nhất.

Ông tuyên bố ông sẽ xây tường và người Mexico phải trả chi phí xây. Tuy nhiên các thành viên của đảng Cộng Hòa trên toàn quốc chia rẽ trong nhận thức về di dân bất hợp pháp. Gần 65% mô tả di dân bất hợp pháp là những công dân Mỹ trung thực và làm việc chăm chỉ. Trong khi 52% nói không nhiều khả năng phạm tội nghiêm trọng hơn là thường trú nhân. (Nguyên Trân)