09/10/2013 | 0

DI DÂN TẬP TRUNG TẠI CÔNG VIÊN NATIONAL MALL ĐỂ KÊU GỌI QUỐC HỘI THÔNG QUA CẢI TỔ DI TRÚ

DI DÂN TẬP TRUNG TẠI CÔNG VIÊN NATIONAL MALL ĐỂ KÊU GỌI QUỐC HỘI THÔNG QUA CẢI TỔ DI TRÚ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Hàng trăm di dân tập trung tại công viên National Mall vào ngày hôm qua để ủng hộ luật cải tổ di trú được giới thiệu tại Quốc Hội. Cuộc tụ tập diễn ra đồng thời với sự ra đời của đạo luật, mà những người ủng hộ hy vọng có thể mở ra một con đường trở thành công dân cho 11 triệu cư dân bất hợp pháp. Các chính trị gia, bao gồm cả lãnh đạo thiểu số tại Hạ Viện Nancy Pelosi, nói chuyện với thính giả, những người vẫy cờ Hoa Kỳ và giương cao biểu ngữ mang dòng chữ Công Dân Cho 11 Triệu Người. Tiếng vỗ tay nổi lên khi nhóm Mễ Tây Cơ Los Tigres del Norte nổi tiếng bắt đầu trình diễn. Con Đường Hoa Kỳ: Tuần Hành cho Cải Tổ Di Trú được phép tiến hành bất chấp chính phủ ngừng hoạt động, khiến các công viên quốc gia trên toàn quốc bị đóng cửa.