16/03/2018 | 1

Di dân không giấy tờ đầu tiên được bổ nhiệm vào chính phủ California

Di dân không giấy tờ đầu tiên được bổ nhiệm vào chính phủ California

Courtesy Law Offices of Lizbeth Mateo

Sacramento, California – Lần đầu tiên trong lịch sử California, tiểu bang đã bổ nhiệm một di dân không giấy tờ vào một vị trí trong chính quyền. Quyết định này được thông báo chỉ 1 ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump đến thăm các bản mẫu bức tường biên giới ở San Diego và chỉ trích chính sách di dân của California.

Vào Thứ Tư 14 tháng 3, Ủy Ban Pháp Lý Thượng Viện đã bổ nhiệm cô Lizbeth Mateo, 33 tuổi, vào một ủy ban chuyên hỗ trợ giáo dục cho các sinh viên đến từ các gia đình thu nhập thấp và các cộng đồng thiểu số. Cô Mateo là một luật sư và cũng là một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi của di dân. Khi công bố quyết định này, Chủ Tịch Thượng Viện Kevin de Leon có vẻ như đã thừa nhận đây là hành động chống lại các chiến dịch bố ráp di dân của chính phủ Trump.

Cô Lizbeth Mateo sẽ là di dân không giấy tờ đầu tiên tại California được bổ nhiệm vào một vị trí trong chính quyền tiểu bang. Nữ luật sư này ra đời ở Oaxaca, Mexico, và đến Hoa Kỳ cùng cha mẹ khi 14 tuổi. Cô nhanh chóng yêu thích ngành luật và trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Cô tốt nghiệp ngành luật tại đại học Santa Clara vào năm 2016, và có giấy phép luật sư vào năm 2017.

California đã cho phép di dân không giấy tờ được hành nghề luật từ năm 2014, và cũng là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ có chính sách này. Cô Mateo nói, cô rất vui mừng trước cơ hội mới, và cho rằng các sinh viên không giấy tờ vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn ở những nơi khác tại Hoa Kỳ. (Mai Đức)