Di dân – Gánh nặng của nước Mỹ – Thảm kịch của con người

Nước Mỹ là một quốc gia đã được hình thành bởi Người Di Dân từ năm 1620 với Luật Quốc Tịch ban hành 1790 qua xác lập trang trọng: Bất cứ ai tị nạn đến Hoa Kỳ, sau khi được xác nhận sẽ hưởng quy chế nhập cư.

Hơn hai trăm năm sau, Luật 1790 được bổ sung bởi một đạo luật khác có tên là Indochina Migration and Refugee Act, áp dụng cho Người Tỵ Nạn ba nước Đông Dương: Việt, Miên, Lào mà Tỵ Nạn Việt Nam là đối tượng chính sau biến cố cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm chiếm Miền Nam, 30/4/1975.