25/09/2015 | 1

Di dân bị bác đơn phải rời Bá Linh trong 14 ngày

Di dân bị bác đơn phải rời Bá Linh trong 14 ngày

Berlin, Germany. (Reuters) – Các viên chức thẩm quyền tại Bá Linh đã phải nhờ quân đội giúp di dân đang có mặt tại thủ đô của nước Đức ghi danh xin tị nạn.

Tại văn phòng chi nhánh của Tổ chức Xã hội và Sức khoẻ, khoảng 15 binh sĩ của Tiểu đoàn Giám sát Bá Linh ngày thứ Sáu 25 tháng Chín cùng lực lượng cảnh sát và nhân viên hành chính giúp di dân điền đơn ghi danh xin tị nạn. Việc tăng cường lực lượng binh sĩ giúp di dân thực hiện thủ tục ghi danh nhằm rút ngắn tiến trình, để bảo đảm rằng di dân được chấp thuận đơn xin tị nạn sẽ được đưa đến nơi trú ngụ mới của họ, và những người không hội đủ điều kiện ở lại nước Đức sẽ được đưa trở về nguyên quán một cách nhanh chóng. Thượng nghị sĩ Đức Czaja cho biết, đây là thủ tục quan trọng trong tiến trình giải quyết dòng di dân xin tị nạn đang có mặt tại Bá Linh, vì sẽ đưa những người không hội đủ điều kiện quay trở về nước trong vòng 14 ngày, một khi đơn xin tị nạn của họ bị bác bỏ.

Nước Đức đang cố gắng đối phó với dòng di dân khổng lồ ồ ạt đổ đến để chạy trốn cuộc chiến tranh và nghèo đói từ Syria, Iraq, Afghanistan và Pakistan. (Song Châu)