03/03/2017 | 0

Di dân bất hợp pháp chọn giám hộ cho con vì sợ bị trục xuất

Di dân bất hợp pháp chọn giám hộ cho con vì sợ bị trục xuất

Tin Tổng Hợp. (Reuters) – Những cặp di dân bất hợp pháp nhưng sinh con đẻ cái ở nước Mỹ, giờ đây lo sợ sau khi bị trục xuất, ai sẽ nuôi dưỡng con cái của họ?

Liên minh Nhân đạo vì Quyền Di dân Los Angeles, gọi tắt là CHIRLA, cho biết trong những ngày qua, mỗi ngày họ nhận ít nhất một chục cú điện thoại hỏi về trường hợp này.

Jorge-Mario Cabrera là phát ngôn viên của CHIRLA, cho biết các cặp di dân muốn cố vấn về việc đặt người làm giám hộ tạm thời cho con cái, trong trường hợp họ bị trục xuất về quê quán. Jorge-Mario Cabrera xác nhận năm ngoái, trung bình mỗi tháng họ chỉ nhận được 2 cú điện thoại tương tự.

National Lawyers Guild in Washington D.C. cũng là một tổ chức phi lợi nhuận về quyền di dân, kêu gọi luật sư tình nguyện tham gia giúp đỡ, hướng dẫn di dân điền đơn vào hồ sơ ủy quyền, cho phép bạn hữu hoặc thân nhân thực hiện quyết định về pháp lý và tài chính trong khi họ vắng mặt.

Ở New Jersey, luật sư Helen Ramirez lo về quyền lợi di dân, cho biết mỗi ngày bà nhận ít nhất 6 cú điện thoại của các cặp di dân. Còn năm ngoái, bà không nhận cú điện thoại tương tự nào.

Theo Helen Ramirez, nỗi lo sợ lớn nhất của họ là con cái bị đưa vào nhà nuôi trẻ mồ côi. Sarah Rodriguez là phát ngôn viên cơ quan di dân và quan thuế, gọi tắt là ICE, đề nghị những cặp có con cái chào đời tại Mỹ, là công dân Mỹ, nên tìm đến luật sư, viên chức tòa lãnh sự, hoặc bà con thân thuộc để làm giấy ủy quyền nếu họ không muốn dẫn con về cùng. (Mai Đức)