Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Đi bộ ôn hoà chống bạo lực súng đạn ở miền Nam California

Đi bộ ôn hoà chống bạo lực súng đạn ở miền Nam California

Ngày 24/3 tại khu vực Lake Park, Huntington Beach, California đã diễn ra buổi đi bộ ôn hoà nhằm yêu cầu Chính Giới Hoa Kỳ quan tâm hơn về sự an toàn tính mạng con người và chấm dứt bạo lực súng đạn.