24/09/2015 | 0

ĐGH nói về phá thai, tử hình, buôn vũ khí

ĐGH nói về phá thai, tử hình, buôn vũ khí

Washington, DC. (Reuters) – Trong bài diễn văn tại Quốc Hội, Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi chống biến đổi khí hậu, công bằng kinh tế hơn nữa và chấm dứt án tử hình.

Ngoài ra, ngài cũng nói Qui Định Vàng nhắc nhở mọi người về trách nhiệm bảo vệ mạng sống nhân loại ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận xét trên của Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những giá trị bảo thủ và giáo huấn Công Giáo về gia đình. Đức Giáo Hoàng cũng cho biết ngài ủng hộ việc các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Theo Đức Giáo Hoàng Francis, mỗi con người được trời phú cho phẩm giá bất khả xâm phạm. Xã hội chỉ có thể được hưởng lợi từ sự hoàn lương của những người từng phạm tội ác. Ngài cũng nhắc lại những nhận xét trước đó của mình tại Tòa Bạch Ốc về bảo vệ môi trường. Theo Đức Giáo Hoàng, các nhà lãnh đạo cần phải chuyển hướng và thực hiện các bước để ngăn chặn những tác động nghiêm trọng nhất của suy thoái môi trường do con người gây ra. (Nguyên Trân)