27/11/2018 | 13

Đến tháng 5 2019, nhà thầu Nhật mới nhận được 100 triệu Mỹ Kim?

Đến tháng 5 2019, nhà thầu Nhật mới nhận được 100 triệu Mỹ Kim?

Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo Bộ kế hoạch và Đầu tư cộng sản Việt Nam cho rằng họ đang có nhiều tiền để sẵn nhưng chưa thể trả được cho nhà thầu Nhật Bản vì chưa được Quốc hội thông qua. Và phải chờ đến tháng 5 năm 2019 thì mới có cuộc họp Quốc hội gần nhất, để hy vọng Quốc hội thông qua.

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2018 báo Vietnamnet loan tin, tuyến đường sắt đô thị số 1 tại Sài Gòn, Bến Thành- Suối Tiên ban đầu được phê duyệt tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng, trong đó có một phần vốn cấp phát từ phía trung ương và một phần nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn phải vay lại. Toàn bộ số tiền cấp phát từ trung ương đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ hết và bộ máy cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn tiêu hết sạch, nhưng lại không có phần để trả nợ cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Trước sự việc Đại sứ Nhật gửi thư lên nhà cầm quyền cộng sản để yêu cầu trả nợ, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cộng sản cho rằng, sau khi tiêu hết tiền, thì mức vốn đầu tư cho dự án Bến Thành- Suối Tiên từ 17.000 tỷ đồng nay đã tăng lên 47.000 tỷ đồng. Khi tăng vốn thì phải báo cáo lên Quốc hội để xin ý kiến, nếu Quốc hội đồng ý thì mới được cấp phát thêm tiền cho dự án.

Hiện tại thì tiền đã có sẵn, nhưng nhà cầm quyền cộng sản không thể trả nợ vì phải chờ đến tháng 5 năm 2019 mới có kỳ họp Quốc hội gần nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng hy vọng Quốc hội thông qua để có tiền trả nợ cho nhà đầu tư Nhật Bản.

An Nhiên