Đêm văn nghệ ủng hộ Tổng Thống Trump ở Portland, Oregon

Vào lúc 7giờ tối Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 đã diễn ra Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Ủng Hộ Tổng Thống Trump tại Trung tâm sinh hoạt Hollywood Senior thuộc thành phố Portland trực tiếp qua các hệ thống Youtube và Facebook. Phóng viên Quang Trung gởi bản tường trình như sau: