Đêm văn nghệ gây quỹ cho thương phế binh quân lực VNCH

Hội Thương Phế Binh Quân Lực VNCH tại tiểu bang New South Wales đã tổ chức một đêm văn nghệ mang tên “Tôi Không Quên Anh…Người Thương Binh VNCH” vào đêm 18/11/2016 tại nhà hàng Crystal Palace. Chương trình được dựng lên với nhiều tiết mục rất phong phú do những ca nhạc sĩ tại Sydney đảm trách nhằm kêu gọi lòng hảo tâm của đồng bào nhớ đến những người đã từng hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ Tự Do của miền Nam trước hiểm hoạ xâm lăng của cộng sản phương Bắc.