Đêm văn nghệ gây quỹ cho thương binh VNCH tại Sydney – Úc Châu

Để bày tỏ lòng tri ân đến các thương binh Quân Lực VNCH còn kẹt lại tại quê nhà, vào đêm 30/7/2016, gia đình sinh viên sĩ quan Thủ Đức thuộc Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại Sydney – Úc Châu đã tổ chức buổi dạ vũ gây quỹ tại Mounties Club. Đây cũng là lần thứ 19 mà chương trình này đã tổ chức suốt 5 năm qua. Sau cùng, đêm văn nghệ cũng đã gây quỹ được hơn 10 ngàn Úc kim để gởi về cho những thương binh VNCH đang sống cơ cực tại Việt Nam.