Đêm văn nghệ đấu tranh đồng hành cùng các TNLT ở San Diego

Đêm văn nghệ đấu tranh đồng hành cùng các TNLT ở San Diego

Vào lúc 5 giờ chiều ngày Thứ 7, 3 tháng 11, 2019 tại trường trung học khu Linda Vista, San Diego đã diễn ra ĐÊM VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH :“ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”, do Ban Tổ Chức Ngô Thanh Nam – Phan Trung Kiên – Lê Tạo, thực hiện. Phóng viên MyMy Phạm tường trình sau đây: