Đêm tri ân & tâm tình với đồng hương của NS Việt Khang tại Saint Louis, Missouri

Tối Chủ Nhật ngày 22 tháng 4 / 2018, rất đông đồng hương đã đến tham dự đêm tri ân và tâm tình với NS Việt Khang tại Saint Louis, Missouri do ông Nguyễn Thế Cường và một số nhân sĩ trong cộng đồng đứng ra tổ chức. Chương trình được vào cửa miễn phí và rất đông đồng hương đến tham dự.