Đêm tri ân người thương phế binh VNCH tại Portland

Hơn 40 năm qua người Việt Nam Tị Nạn cộng sản vẫn luôn tri ân thương phế binh VNCH đã bỏ lại máu xương cho miền Nam Việt Nam vì lý tưởng Tự Do. Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 25 tháng 02 năm 2017 đã diễn ra Tiệc Xuân Nhớ Anh Người Thương Phế Binh do Nhóm tương trợ thương phế binh VNCH tại thành phố Portland tổ chức.