Đêm thắp nến yểm trợ đồng bào quốc nội tại Virginia

Tối thứ Bảy 4/3 tại Virginia, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận đã tổ chức đêm thắp nến để yểm trợ cho đồng bào quốc nội đấu tranh đòi quyền sống và bảo vệ môi trường đang bị tàn hại nghiêm trọng.