Đêm thắp nến yểm trợ đồng bào quốc nội tại San Jose

Đêm thắp nến yểm trợ đã diễn ra trước tiền đình Toà Thị Chính San Jose lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 14/5/16. Cùng ngày, và cùng giờ với những cuộc xuống đường của đồng bào tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh sau đây.