ADS

Đêm thắp nến yểm trợ đồng bào quốc nội tại San Jose

Đêm thắp nến yểm trợ đã diễn ra trước tiền đình Toà Thị Chính San Jose lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 14/5/16. Cùng ngày, và cùng giờ với những cuộc xuống đường của đồng bào tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh sau đây.

Bài Liên Hệ