Đêm thắp nến tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại Canley Heights – Úc Châu

Trong mùa Quốc Hận 30/4 năm nay, một nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản đã đứng ra tổ chức một Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm, Tri Ân và Cầu Nguyện cho Đất Nước Việt Nam vào đêm 23/4/2017.  Đêm thắp nến được diễn ra thị trấn Canley Heights thuộc tiểu bang New South Wales với sự tham dự đông đảo của đồng bào trong vùng.