Đêm tâm tình tuổi trẻ tại San Jose

Với sự kết hợp của 2 đoàn thể trẻ : Thanh niên Sinh viên Cờ vàng Bắc Cali và Đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu Bắc Cali, đêm “Tâm Tình Tuổi Trẻ” và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam tại San Jose đã rất thành công với lời tâm nguyện của thế hệ tiếp nối giữ vững mãi ngọn cờ Vàng. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.