Đêm nhạc gây quỹ “Dòng nhạc Úc Châu” cho các thương binh VNCH

Ngày 25/3 vừa qua, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại New South Wales – Úc châu đã tổ chức một đêm nhạc với chủ đề “Dòng Nhạc Úc Châu” để tri ân cũng như để gây quỹ để giúp đỡ cho các Thương Phế Binh quân lực VNCH còn đang kẹt lại tại quê nhà.