Đêm nhạc đấu tranh “Ngày buồn Việt Nam” tại Úc Châu

Được sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales – Úc Châu, một nhóm bạn trẻ tại Sydney đã đứng ra tổ chức buổi nhạc đấu tranh ngoài trời ngay khu phố Cabramatta mang tên “Ngày Buồn Việt Nam” để Tưởng Nhớ, Tri Ân và Cầu Nguyện trong mùa Quốc Hận của Tháng 4 Đen.