Đêm hướng về Việt Nam tại San Jose với Việt Khang, Nguyên Khang & Mai Thanh Sơn

Thứ 3 ngày 12/6/2018, hệ thống truyền thông Viên Thao phối hợp với Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California, Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân đã tổ chức buổi văn nghệ đấu tranh Đêm Hướng Về Việt Nam từ 6 giờ chiều đến 11 giờ khua với sự tham dự của nhạc sĩ Việt Khang, ca sĩ Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn cùng với các ca nhạc sĩ tại thành phố San Jose. Buổi văn nghệ đấu tranh này nhằm mục đích yểm trợ tinh thần đồng bào quốc nội chống lại tập đoàn Cộng sản Việt Nam trước khi chúng tiếp tục ký “dự luật 99 năm” bán nước, trên 3.000 người đã đến tham dự.