Đêm hội ngộ sư đoàn 9 bộ binh tại Orlando, Florida

Thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2017, gia đình Sư Đoàn 9 Bộ Binh phối hợp với tập thể chiến sĩ VNCH hải ngooại vùng Đông Nam Hoa Kỳ tổ chức “Đêm hội ngộ sư đoàn 9 bộ binh” tại Orlando, Florida.