Đêm hạnh ngộ nhạc sĩ Việt Khang tại Fresno

Ngày 18/5/2018, nhạc sĩ Việt Khang đến thành phố Fresno miền trung Cali. Đây là chuyến đi tiếp nối các chuyến đi cảm ơn cộng đồng người Việt tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Đêm cùng ngày, một chương trình ca nhạc đấu tranh Đêm Hạnh Ngộ Nhạc Sĩ Việt Khang đã được tổ chức bởi ban đại diện Cộng Đồng Miền Trung California với sự tham dự của các ca nhạc sĩ tại Fresno, các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo và rất nhiều đồng hương.