Đêm gây quỹ “Tiếng Vọng Từ Thái Lan” lần 2 tại Boston

Đối với những thuyền nhân còn kẹt lại tại Thái lan sau ngày cao ủy tị nan đóng cửa các trại tị nạn trong khu vực Đông Nam Á giữa thập niên 90s. Niềm hy vọng cuối được định cư và sinh sống ở một đất nước tự do dân chủ cũng đã đóng lại nếu không có sự giúp đỡ của cha Peter Namwong và luật sư Trịnh Hội qua chương trình của VOICE để giúp họ được đi định cư tại Canada. Nối tiếp tinh thần hỗ trợ cho những đồng hương kém may mắn hơn mình, một nhóm bạn tại Boston – Massachusetts đã nổ lực gây quỹ trong chương trình “Tiếng Vọng Từ Thái Lan” đã thành công lần thứ nhất cách đây hơn 3 năm và đã giúp cho 85 thuyền nhân hiện nay đang định cư tại Canada. Đêm dạ vũ gây quỹ “Tiếng Vọng Từ Thái Lan” lần thứ 2 cũng đã thành công hơn sự mong đợi của BTC với hơn $40,000 Mỹ kim đã được đóng góp từ đồng hương ở khắp mọi nơi. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự sau đây.