Đêm gây quỹ “Thương về miền Trung” tại Massachusetts

Không có thời điểm nào mà câu nói “thương về miền trung” mạng lại quá nhiều nỗi đau thương như hiện nay. Sau cơn bão lụt thiên tai và cộng với sự xả lũ vô trách nhiệm của nhà máy Hố Hô đã phá huỷ hàng ngàn hộ gia đình chỉ trong một đêm sau cơn mưa lớn. Trong tinh thần hỗ trợ đồng bào bão lụt tại quê nhà, một số bạn bè thân hữu tại Boston đã tổ chức đêm gây quỹ trong tinh thần “thương về miền trung” do ông Nguyễn Hữu Thanh kêu gọi. Hơn 300 đồng hương đã hưởng ứng tham dự trong đêm văn nghệ gây quỹ tại thành phố Quincy, Massachusetts.