Đêm gây quỹ Ngôi Trường Ước Mơ tại Portland

Vào lúc 6giờ 30phút chiều Thứ Bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017 Cộng Đoàn Andrê Dũng Lạc Aloha đã tổ chức Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Ngôi Trường Ước Mơ tại Holiday Inn thành phố Portland.