Đêm gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Irma tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Miami thu được hơn $65,000

Đêm gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Irma tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Miami thu được hơn $65,000

(Ảnh: Báo Trẻ Online)

Ban tổ chức chương trình Đêm Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Irma tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở thành phố Miami, tiểu bang Florida, vừa thông báo số tiền quyên được là trên 65,000 Mỹ kim.

Chương trình này do Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida tổ chức. Mặc dù chỉ dự trù phổ biến trong phạm vi tiểu bang Florida, nhưng ban tổ chức cho biết rất ngạc nhiên và cảm động khi đọc danh sách thấy có sự đóng góp từ các cá nhân và cộng đồng bạn ở các tiểu bang xa xôi khác.

Ngoài ra, đêm gây quỹ còn có sự hiện diện của hai đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ là bác sĩ Đỗ Văn Hội và ông Lưu Văn Tươi.

Theo thông cáo báo chí gửi ra hôm 23 tháng 10, ban tổ chức nêu rõ, được sự uỷ nhiệm của ban chấp hành Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida, ông chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã trao cho ban tổ chức Cộng Đồng Tiểu Bang Florida chi phiếu 23,500 Mỹ kim.

Được biết Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida cũng đã trao một chi phiếu khác trên 23,500 Mỹ kim cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, để cứu trợ nạn nhân bão Harvey.

Toàn bộ danh sách của quý đồng hương đóng góp cho Đêm Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Irma sẽ được công bố trên các báo Việt ngữ tại Florida và các trang mạng cộng đồng.

Huy Lam / SBTN