Đêm ca nhạc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Boston

Trận bão Harvey kinh hoàng nhất trong hơn 12 năm đã tấn công vào thành phố Houston vào đầu tháng 9 vừa qua tạo nên một cơn bão lụt thảm khóc chưa từng thấy tại Houston. 30 ngàn người phải di chuyển đến nơi an toàn và 17 ngàn người được cứu ra khỏi trận nước lụt dâng cao lên đến 5 ½ ft trong đó có 83 người không may đã bị thiệt mạng với ước tính thiệt hại hơn một trăm tỷ mỹ kim. Người dân Hoa kỳ ở khắp mọi nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau đã cùng đóng góp một bàn tay để cứu trợ cho những nạn nhân tại Houston. Và hôm nay tại thành phố Boston, với sự có mặt của ông chủ tịch cộng đồng Thân Vĩnh Bảo Toàn và gần 300 đồng hương đã đến tham dự đêm ca nhạc gây quỹ cứu trợ nạn nhân tại Houston.