Đêm bắt đèn chào đón Santa Clause lần thứ 38 ở Costa Mesa, Nam Cali

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại Town Center Park bên cạnh South Coast Plaza thuộc thành phố Costa Mesa, tiểu bang California đã diễn ra đem sự kiện thường niên “Bắt đèn trên cây thông khổng lồ chào đón Santa Clause” lần thứ 38. Tiến Trung xin được tường trình như sau.