Đêm “Bạn Thân” với Việt Khang tại Portland, Oregon

Vào lúc 7giờ tối Thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018 đã diễn ra Đêm nhạc Bạn Thân tại khu vực Hội Nghị Holiday Inn với sự tham dự của nam nữ ca sĩ của đài truyền hình SBTN, trong đó có ca nhạc sĩ Việt Khang và nữ xướng ngôn viên Diệu Quyên.