03/03/2014 | 0

Delaware sắp bão tuyết, công bố tình trạng khẩn cấp

Delaware sắp bão tuyết, công bố tình trạng khẩn cấp

Wilmington, Delaware. (CBS)
Một trận bão mùa Đông khắc nghiệt có thể sẽ dẫn tới một trận mưa tuyết dữ dội toàn tiểu bang Delaware. Thống Đốc Jack Markell đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cảnh cáo cấp 1 về mức độ nguy hiểm trong khi lái xe trên đường, có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Văn phòng Thống đốc còn yêu cầu các văn phòng của tiểu bang Delaware đóng cửa trong ngày hôm nay. Thông báo này cho phép các nhân viên không giữ những công việc quan trọng được ở nhà trong thời gian này.
Theo luật tiểu bang, khi cảnh báo lái xe cấp 1 được ban hành thì mọi tài xế phải thận trọng hơn khi lái xe. Các nhân viên không quan trọng, bất kể làm việc cho một tổ chức công hay tư, đều được khuyến khích không sử dụng xe cộ trên đường của tiểu bang khi cảnh báo lái xe cấp 1 được ban hành, chỉ trừ lý do an toàn, sức khỏe hoặc kinh doanh quan trọng. – N. Trần