25/02/2014 | 0

Đệ nhất phu nhân đòi dỡ bỏ quảng cáo thức ăn ở trường học

Đệ nhất phu nhân đòi dỡ bỏ quảng cáo thức ăn ở trường học

Washington, DC. (CBS)
Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama và Bộ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack công bố các qui định mới tại một sự kiện của Tòa Bạch Ốc. Theo các qui định mới, ngay cả bảng tính điểm trong phòng tập thể dục của các trường trung học cũng phải quảng bá thực phẩm lành mạnh.
Các biển quảng cáo đồ uống có đường và thức ăn vặt xung quanh trường, trong ngày học, sẽ phải dỡ bỏ, nhằm bảo đảm các quảnh cáo phù hợp với tiêu chuẩn sức khỏe vốn đang được áp dụng cho thức ăn trong trường. Ví dụ, bảng tính điểm tại một trận đấu bóng bầu dục hay bóng rổ của trường trung học cuối cùng sẽ không được pháp quảng cáo cho Coca-Cola, nhưng có thể quảng cáo cho Diet Coke hoặc nước Dasani. Ly, áp phích và bảng thực đơn, quảng bá cho những loại thực phẩm không phù hợp tiêu chuẩn cũng sẽ bị loại bỏ.
Các qui định mới cũng cho phép trẻ em được ăn trưa miễn phí và bảo đảm các trường học áp dụng các chính sách chăm sóc sức khỏe. Các qui định kể trên là một trong các sáng kiến Let Move của Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama để chống lại bệnh mập phì ở trẻ em. . – M. Đức