09/02/2016 | 0

Đề nghị ngân sách 2017 của TT Obama được chuyển đến Quốc Hội

Đề nghị ngân sách 2017 của TT Obama được chuyển đến Quốc Hội

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama công bố ngân sách chính thức của Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Ba, với một kế hoạch chi tiết cho tài khóa 2016, nhấn mạnh các đề nghị chi tiêu cho những ưu tiên, từ cuộc chiến chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo cho tới hỗ trợ người nghèo.

Ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, phần lớn chỉ là một tài liệu chính trị và khó có thể được Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua. Nhưng đề nghị tạo cơ hội cho tổng thống, thuộc đảng Dân Chủ, sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng Giêng tới, thực hiện nỗ lực cuối cùng để tài trợ cho các vấn đề, chẳng hạn như giáo dục, cải tổ tư pháp hình sự và tạo việc làm.

Quốc Hội có thể thông qua các mục trong ngân sách mà không ủng hộ toàn bộ đề nghị, có khả năng yêu cầu tổng cộng 4,000 tỷ Mỹ kim, phù hợp với đề nghị 3,990 tỷ Mỹ kim của ông Obama cho tài khóa 2016. Ngân sách cũng yêu cầu 19 tỷ Mỹ kim cho an ninh mạng toàn bộ các cơ quan của chính phủ. Ngân sách có thể nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận đã đạt được giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội năm ngoái, dỡ bỏ những cắt giảm tự động bắt buộc trong ngân sách quốc phòng và trong nước.

Các thành phần chính bao gồm Ngũ Giác Đài yêu cầu 7 tỷ Mỹ kim để chống lại phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo, tăng khoảng 35% so với yêu cầu năm ngoái. Ngoài ra, ông Obama cũng kêu cầu tăng 20% ngân sách cho nghiên cứu năng lượng tái tạo, tổng cộng lên tới 7.7 tỷ Mỹ kim. (Nguyên Trân)