Đề Đốc Việt Nam Cộng Hòa Lâm Nguơn Tánh qua đời ở Virginia, hưởng thọ 90 tuổi

Đề Đốc Việt Nam Cộng Hòa Lâm Nguơn Tánh qua đời ở Virginia, hưởng thọ 90 tuổi

Ảnh: BBC

Đề đốc Việt Nam Cộng Hòa Lâm Nguơn Tánh, người chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa, vừa qua đời hôm 11 tháng 2 tại nhà riêng ở thành phố Fredericksburg, tiểu bang Virginia, hưởng thọ 90 tuổi.

Một thông báo do gia đình và Đảng Dân Tộc Việt Nam, mà ông Lâm Nguơn Tánh là phó tổng bí thư, cho hay như vậy. Đề đốc Lâm Ngươn Tánh là tư lệnh Hải Quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 17 tháng 1 1974, Đề đốc Lâm Ngươn Tánh trong vai trò Tư lệnh phó Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa bay ra Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải tại Đà Nẵng để chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa.

Ông sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Lai Vung, Sa Đéc. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông trúng tuyển và theo học trường Hàng Hải Thương Thuyền của Pháp tại Sài Gòn vào năm 1948. Ông tốt nghiệp cấp Thuyền Trưởng và phục vụ trong ngành hàng hải cho đến ngày gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1952. Cuối năm 1954, ông được thăng cấp Hải Quân Đại Úy, chuyển sang làm hạm trưởng giang pháo hạm HQ-330. Sau đó, ông được cử làm chỉ huy trưởng Giang Lực Miền Đông trong thời kỳ đầu của Đệ Nhất Cộng Hòa. Tháng 10 năm 1956, ông được bộ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng Hải Lực, trách nhiệm toàn bộ Hạm Đội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 11 năm 1974, ông được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Hải Quân thay thế Đề đốc Thiếu tướng Trần Văn Chơn.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, vợ chồng Đề đốc Lâm Nguơn Tánh lên chiến hạm HQ Trần Hưng Đạo di tản sau khi không còn con đường nào khác.

Huy Lam / SBTN