10/09/2015 | 0

Đe dọa không gian mạng ngày càng tăng

Đe dọa không gian mạng ngày càng tăng

Washington, DC. (Reuters) – Ông James Clapper, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia tuyên bố mối đe dọa gián điệp không gian mạng tới an ninh kinh tế đang gia tăng về tần suất, qui mô, độ tinh tế và có tác động nghiêm trọng.

Ông Clapper nói với Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện rằng mối quan ngại chính là các cuộc tấn công mạng có cấp độ thấp và vừa từ nhiều nguồn khác nhau sẽ tiếp tục và có thể mở rộng. Giám đốc cơ quan tình báo cho biết các mối đe dọa an ninh mạng tới từ nhiều thành phần, bao gồm cả chính phủ. Theo ông Clapper, những chương trình không gian mạng tinh vi nhất đáng chú ý nhất từ Nga và Trung Quốc, nhưng cũng có các thành phần có khả năng kỹ thuật thấp hơn, nhưng có ý định bất chính hơn, chẳng hạn như Iran và Bắc Hàn, những người cũng tích cực hơn và khó đoán trước hơn.

Ông Clapper tin rằng Hoa Kỳ sẽ chứng kiến thêm nhiều hoạt động mạng, thay đổi hoặc thao tác thông tin điện tử để làm tổn hại sự toàn vẹn của nó. (Nguyên Trân)