15/11/2014 | 0

Đề án Warrior scholar giúp cựu quân nhân trở lại học đường

Đề án Warrior scholar giúp cựu quân nhân trở lại học đường

New Haven, Connecticut. (CBS) – Sau khi được điều động qua Afghanistan, Thomas Raio giải ngũ và trở về đời sống dân sự năm 2012.

Anh nói không muốn cầm súng nữa và cũng không muốn làm công việc với đồng lương tối thiểu. Nhưng sau 6 năm tham chiến, Thomas 25 tuổi không tự tin lắm trước sự lựa chọn khác dành cho anh, đó là đường vào đại học. Sau đó, Thomas nghe nói về Đề án Warrior Scholar, là một trại huấn luyện mùa hè được thiết kế để giúp cựu quân nhân có quá trình chuyển đổi từ chiến trường đến học đường.

Mùa hè 2013, Thomas và 23 cựu quân nhân khác ghi danh vào Đại học Yale trong hai tuần, với chương trình học là được các giáo sư hàng đầu của Đại học Yale huấn luyện 16 giờ mỗi ngày. Trong số các giáo sư này, nhiều người là cựu quân nhân tốt nghiệp Đại học Harvard và Đại học Yale. Ngoài Thomas Raio còn có Christopher Howell, là người từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt của quân đội Úc nhiều năm, trước khi ghi danh vào Đại học Yale.

Đề án Warrior Scholar được thiết kế để mang lại cảm giác quen thuộc cho cựu quân nhân. Chương trình học bao gồm kỹ thuật đọc phân tích được gọi là Ninja Reading, và một hệ thống phân loại tổng quát để nối nhịp cầu từ văn hóa quân đội đến văn hóa nhà trường. (Mai Đức)