03/01/2015 | 0

DB Rodney tập trung vào việc làm

DB Rodney tập trung vào việc làm

Washington, DC.(CBS) – Dân Biểu Rodney Davis, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Illinois, đọc bài diễn văn hàng tuần đầu tiên của đảng Cộng Hòa trong năm 2015.

Từ Springfield, thủ phủ tiểu bang Illinois, Dân Biểu Davis thảo luận về Quốc Hội mới của Hoa Kỳ và tập trung vào việc làm và cơ hội. Ông cũng thảo luận về dự luật lưỡng đảng của mình để giúp các tiểu thương và mướn thêm các cựu chiến binh. Ông Davis nhấn mạnh Quốc Hội dự trù phiên làm việc mới trong tuần tới, một cơ hội mới để đại diện cho người dân Hoa Kỳ điều hành đất nước và thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Theo ông, nếu mọi người cùng nhau làm việc, Hoa Kỳ có cơ hội tốt hơn để tăng trưởng kinh tế, đưa đất nước vào vị trí vững chắc tiến tới tương lai tươi sáng. Đó là lý do Hạ Viện sẽ bắt đầu với các dự luật việc làm, được lưỡng đảng ủng hộ nhưng chưa từng được Thượng Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát xem xét tới.

Một trong những sáng kiến đó là dự luật Mướn Thêm Các Anh Hùng. Dự luật sẽ thay đổi có ý nghĩa đối với luật y tế của tổng thống, khuyến khích các tiểu thương mướn thêm các cựu chiến binh. Theo ông, một trong nhiều vấn đề với đạo luật cải tổ y tế Obamacare là chi phí và bắt buộc, các tiểu thương phải đối mặt với chi phí cao hơn và phải hạn chế mướn nhân viên. Khi các tiểu thương, bộ máy của nền kinh tế Hoa Kỳ không thể mướn người, Hoa Kỳ không thể tiến về phía trước. (Nguyên Trân)