23/10/2015 | 0

DB Paul Ryan tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch Hạ Viện

DB Paul Ryan tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch Hạ Viện

Washington, DC. (Reuters) – Dân biểu Cộng Hòa Paul Ryan chính thức công bố ra tranh cử chức vụ Chủ tịch Hạ Viện.

Quyết định được ông Ryan đưa ra hôm thứ Năm, sau khi ông nhận được cam kết tán thành và ủng hộ của đảng Cộng Hòa. Vào đầu tuần này, ông Ryan cho biết ông sẵn sàng ra tranh cử và thay thế Chủ tịch Hạ Viện John Boehner sắp nghỉ hưu vào cuối tháng 10, nhưng đưa ra một số điều kiện với các đồng nghiệp. Ông Ryan nói ông chỉ có thể giành chiến thắng nếu được sự ủng hộ thống nhất của tất cả thành viên của đảng Cộng Hòa đang bị chia rẽ. Đến chiều thứ Năm, ông Ryan nhận được sự ủng hộ của các nhóm bảo thủ cũng như các nhóm trung dung. Sau đó ông Ryan viết một lá thư gởi các nhà làm luật của đảng Cộng Hòa, cho biết ông tin rằng Hạ Viện sẵn sàng tiến lên phía trước trong sự đồng lòng và đoàn kết. Bắt đầu từ lúc này ông sẵn sàng thay thế ộng Boehner để trở thành Chủ tịch Hạ Viện.

Tuyên bố của ông Ryan nhận được sự tán thành của ông Boehner. Chủ tịch Hạ Viện sắp nghỉ hưu cho biết hiện nay ông Ryan là người duy nhất có khả năng đoàn kết các nhà làm luật Cộng Hòa vào thời điểm khủng hoảng này. Theo kế hoạch, đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu đề cử vào ngày 28 tháng 10. Sau đó, toàn thể Hạ Viện sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua vào ngày 29 tháng 10. (Mai Đức)

Cùng chuyên mục